ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ε

Επάρκεια, ασφάλεια, προσιτές τιμές και πράσινος μετασχηματισμός το μέλλον της Ενέργειας

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας επιδιώκει να βρίσκεται πίσω από κάθε πρωτοβουλία που θα πάει την ενέργεια μπροστά