Μουσείο Ακρόπολης. Ποιοι δικαιούνται ελεύθερη είσοδο (ΦΕΚ)

- Advertisement -

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ωράριο λειτουργίας

1. Αντικαθίσταται η παρ. Ι της υπ’ αρ. 8462/2016 (Β’ 4048) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης ως εξής:

«Ι.Α. Καθορίζει το θερινό ωράριο λειτουργίας του κτιρίου του Μουσείου Ακρόπολης, για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους και το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους, ως εξής:

α) Θερινή περίοδος (1 Απριλίου – 31 Οκτωβρίου):
i) Δευτέρα: 09:00 – 17:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 16:30).
ii) Τρίτη έως Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή: 09:00 – 20:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 19:30).
iii) Παρασκευή: 09:00 – 22:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 21:30).

β) Χειμερινή περίοδος (1 Νοεμβρίου – 31 Μαρτίου):
i) Δευτέρα έως Πέμπτη: 09:00 – 17:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 16:30).
ii) Παρασκευή: 09:00 – 22:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 21:30). iii) Σάββατο και Κυριακή: 09:00 – 20:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 19:30).

Β. Καθορίζει το θερινό ωράριο λειτουργίας της αρχαιολογικής ανασκαφής (υπαίθριου μουσείου) στη βάση (υπόγειο του κτιρίου) του Μουσείου Ακρόπολης, για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους και το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους, ως εξής:
α) Χειμερινή περίοδος (1 Νοεμβρίου – 31 Μαρτίου εκάστου έτους): Δευτέρα – Κυριακή 09:00 – 17:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 16:30)
β) Θερινή περίοδος (1 Απριλίου – 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους):
i) Δευτέρα 09:00 – 17:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 16:30)
ii) Τρίτη – Κυριακή: 09:00 – 20:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 19:30)

Γ. Το Μουσείο Ακρόπολης λειτουργεί με μειωμένο ωράριο:
α) την Παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (24 και 31 Δεκεμβρίου): 09:00 – 15:00 (τελευταία είσοδος 14:30),
β) Μεγάλη Παρασκευή: 12:00- 18:00 (τελευταία είσοδος 17:30),
γ) Μεγάλο Σάββατο: 09:00 – 15:00 (τελευταία είσοδος 14:30).

Δ. Το Μουσείο Ακρόπολης λειτουργεί με εκτεταμένο ωράριο (έως τις 24:00):
α) κατά την Πανσέληνο του Αυγούστου και
β) την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων.

Ε. Το Μουσείο Ακρόπολης παραμένει κλειστό:
α) την 1 Ιανουαρίου,
β) την Κυριακή του Πάσχα,
γ) την 1η Μαΐου,
δ) στις 25 και 26 Δεκεμβρίου.

ΣΤ. α) Ώρα τελευταίας εισόδου: μισή ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας.
β) Ώρα αποχώρησης: η αποχώρηση των επισκεπτών αρχίζει δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την λήξη του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας του Μουσείου.

Ζ. Οι παραπάνω ημέρες και ώρες λειτουργίας των αιθουσών του κτιρίου του Μουσείου Ακρόπολης ισχύουν και για τα εντός αυτού πωλητήρια, τα οποία παύουν να δέχονται επισκέπτες δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την λήξη του ωραρίου λειτουργίας του Μουσείου.

Η. Το αναψυκτήριο (καφέ) του ισογείου και το εστιατόριο του 2ου ορόφου του κτιρίου του Μουσείου λειτουργούν τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο το εστιατόριο του 2ου ορόφου λειτουργεί έως τα μεσάνυκτα. Το εστιατόριο του κτιρίου επί των οδών Μακρυγιάννη και Χατζηχρήστου λειτουργεί κατά τις νόμιμες ώρες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Θ. Το κτίριο της βιβλιοθήκης του Μουσείου (επί της οδού Μητσαίων και Χατζηχρήστου) λειτουργεί για το κοινό κατόπιν συνεννόησης των ενδιαφερόμενων με το Μουσείο Ακρόπολης.».

2. Προστίθενται στο τέλος της παρ. ΙΙ της υπ’ αρ. 8462/ 17-11-2016 (Β’ 4048) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης περιπτώσεις που έχουν ως εξής:
«δ) Εστιατόριο (κτίριο Μακρυγιάννη και Χατζηχρήστου): αυτοτελείς είσοδοι κτιρίου από οδούς Μακρυγιάννη και Χατζηχρήστου, ε) Βιβλιοθήκη (κτίριο Μητσαίων και Χατζηχρήστου): Κεντρική Πύλη κοινού (οδός Διον. Αρεοπαγίτου) ή Πύλη κοινού οδού Μητσαίων».

Άρθρο 2
Αντίτιμο εισόδου

Η περ. 1 της παρ. ΙΙΙ της υπ’ αρ. 8462/17-11-2016 (Β’ 4048) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης αντικαθίσταται ως εξής:

«III. Καθορίζει το αντίτιμο εισόδου ως εξής:
1) Για το διάστημα από 1 Απριλίου έως και 31 Οκτωβρίου:
α) Γενικό αντίτιμο εισόδου: 15 ευρώ
β) Μειωμένο αντίτιμο εισόδου: 10 ευρώ

2) Για το διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως και 31 Μαρτίου:
α) Γενικό αντίτιμο εισόδου: 10 ευρώ,
β) Μειωμένο αντίτιμο εισόδου: 5 ευρώ».

Άρθρο 3
Δικαιούχοι ελεύθερης εισόδου και μειωμένου αντιτίμου εισόδου

1. Η περ. 2 της παρ. ΙΙΙ της απόφασης υπ’ αρ. 8462/2016 (Β’ 4048) του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης αντικαθίσταται ως εξής: κάτωθι:

«2.Α. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου εισόδου οι κάτωθι:

α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύι διαβατηρίου τους ή άλλου εν ισχύι δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπίας ημεδαπής ή αλλοδαπής διοικητικής αρχής για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,

β) τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του εν ισχύι διαβατηρίου τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπίας ημεδαπής ή αλλοδαπής διοικητικής αρχής για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,

γ) οι άνω των 25 ετών εκπαιδευόμενοι σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εσπερινά σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΕΠΑ.Λ) και σε επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ. Δ.ΥΠ.Α.) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με την επίδειξη εν ισχύι βεβαίωσης φοίτησης, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκειά της,

δ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

ε) οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα, με την επίδειξη
i) της αστυνομικής τους ταυτότητας,
ii) της εν ισχύι βεβαίωσης δικαιούχου ελεύθερης εισόδου λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α., για την αναγραφόμενη περίοδο συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και
iii) έγκυρου εγγράφου, το οποίο πιστοποιεί τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα,

στ) οι κάτοχοι εν ισχύι κάρτας ανεργίας της ημεδαπής πολίτες, με την επίδειξη
i) της αστυνομικής τους ταυτότητας και
ii) της εν ισχύι βεβαίωσης ανεργίας ή πρόσφατης ανανέωσης αυτής,

ζ) τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών, ο τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη
i) της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύι διαβατηρίου τους ή άλλου εν ισχύι δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπίας ημεδαπής ή αλλοδαπής διοικητικής αρχής και
ii) του εν ισχύι Πιστοποιητικού Αναπηρίας e-Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής,

η) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη
i) της αστυνομικής τους ταυτότητας,
ii) του εν ισχύι πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), καθώς και
iii) του εν ισχύι Πιστοποιητικού Αναπηρίας e-Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.),

θ) οι γονείς τριτέκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη
i) της αστυνομικής τους ταυτότητας και του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εν ισχύι, καθώς και
ii) του εν ισχύι Πιστοποιητικού Αναπηρίας e-Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.),

ι) οι συνοδοί γονείς μονογονεϊκών οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη
i) της αστυνομικής τους ταυτότητας,
ii) του εν ισχύι πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, καθώς και
iii) του εν ισχύι Πιστοποιητικού Αναπηρίας e-Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.),

ια) οι υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία, με επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας Οπλίτη εν ισχύι,
ιβ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αιτήματος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, της Βουλής των Ελλήνων ή της Προεδρίας της Δημοκρατίας,
ιγ) οι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη
i) της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύι διαβατηρίου τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπίας ημεδαπής ή αλλοδαπής διοικητικής αρχής και
ii) της κάρτας μέλους ICOM/ICOMOS εν ισχύι,
ιδ) οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας εν ισχύι,
ιε) οι ειδικοί επιστήμονες στους οποίους χορηγείται άδεια με σκοπό τη φωτογράφιση, τη μελέτη, τη σχεδίαση ή τη δημοσίευση αρχαιοτήτων, με την επίδειξη της σχετικής άδειας,
ιστ) τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, με την επίδειξη κάρτας μέλους εν ισχύι,
ιζ) οι ξεναγοί της ημεδαπής, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας εν ισχύι, και οι σπουδαστές των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού με την επίδειξη της εν ισχύι σπουδαστικής τους ταυτότητας,
ιη) οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας, εν ισχύι,
ιθ) οι κάτοχοι εν ισχύι Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου του ΥΠΠΟΑ, με την επίδειξη αυτού,
κ) Τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
κα) Τα μέλη του σωματείου «Ένωση Φίλων Ακροπόλεως», με την επίδειξη της εν ισχύι κάρτας – μέλους του σωματείου,
κβ) Οι Καθηγητές Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι. με την επίδειξη της εν ισχύι υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

Β. Μειωμένο αντίτιμο εισόδου καταβάλλουν οι κατωτέρω, με την επίδειξη της απαραίτητης ταυτότητας:

α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας 6 έως 25 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του εν ισχύι διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,
β) οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύι διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,
γ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών,
δ) Οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα) με την επίδειξη της εν ισχύι υπηρεσιακής τους ταυτότητας και ο συνοδός τους,
ε) Οι Έλληνες σωφρονιστικοί υπάλληλοι, με την επίδειξη της εν ισχύι υπηρεσιακής τους ταυτότητας,

Γ. Ημέρες ελεύθερης εισόδου για όλο το κοινό:

α) καθ’ όλο το ωράριο: 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη) 25 Μαρτίου, 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), 28 Οκτωβρίου,

β) για μέρος του ωραρίου: Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, (τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.»

2. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. 3 της παρ. ΙΙΙ της υπ’ αρ. 8462/17-11-2016 (Β’ 4048) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης που έχει ως εξής:

«Απρόβλεπτη ανάγκη που ανακύπτει και επιβάλλει την ανωτέρω μεταβολή μεταξύ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντιμετωπίζεται με ειδική απόφαση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου Ακρόπολης».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και την 31.12.2022 εξακολουθεί να ισχύει το γενικό και μειωμένο αντίτιμο εισόδου κοινού (5 ευρώ και 3 ευρώ), που καθορίσθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 8983/18-12-2018 (Β’ 5995) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης, όπως ισχύει πριν την τροποποίησή της με την παρούσα απόφαση.

2. Οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων 1, 3 και του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης αρχίζει να ισχύει από 1.1.2023

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την αντικατάστασή της με νεώτερη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Share it!
- Advertisement -
spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Εννέα Δήμαρχοι από πόλεις του εξωτερικού στηρίζουν με μηνύματά τους τον Κώστα Μπακογιάννη (Video)

Από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Νέα Υόρκη και από την Σόφια μέχρι το Πόρτο.

Στον «αέρα» η συναυλία του συγκροτήματος ColdPlay στο ΟΑΚΑ το 2024

Οι συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 8 και 9 Ιουνίου στο ανοιχτό γήπεδο του ΟΑΚΑ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Λόγω εορτασμού του Πολιούχου της Πόλεως των Αθηνών και της Λιτανείας της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Κλειστό για όλο το 2024 το ΟΑΚΑ | «Αυτοψία» από το 2020 διαπίστωνε σοβαρές φθορές λόγω έλλειψης συντήρησης

Το 2020 η ελληνική εταιρεία ΔΟΜΗ ΑΕ εντόπισε σοβαρότερα προβλήματα λόγω έλλειψης συντήρησης κρούοντας το κώδωνα του κινδύνου.

Σπύρος Δημητρίου: «Η κάθοδος στην πολιτική επιτάσσει θυσίες»

Ο ποινικολόγος Σπύρος Δημητρίου, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος του Βορείου Τομέα στην Περιφέρεια Αττικής, έρχεται στο προσκήνιο ως μια προσωπικότητα που επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο που οι πολίτες αντιλαμβάνονται και συμμετέχουν στην τοπική πολιτική.

Πώς να χάσετε τα κιλά των διακοπών υγιεινά, χωρίς στερήσεις!

H Nutrichef σου προσφέρει μια σωστή εξατομικευμένη διατροφή μέσω συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Λόγω εορτασμού του Πολιούχου της Πόλεως των Αθηνών και της Λιτανείας της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Σπύρος Δημητρίου: «Η κάθοδος στην πολιτική επιτάσσει θυσίες»

Ο ποινικολόγος Σπύρος Δημητρίου, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος του Βορείου Τομέα στην Περιφέρεια Αττικής, έρχεται στο προσκήνιο ως μια προσωπικότητα που επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο που οι πολίτες αντιλαμβάνονται και συμμετέχουν στην τοπική πολιτική.