Συντάξεις: Αυξήσεις έως 202 ευρώ με αναδρομικά έως 3.840 ευρώ για απόστρατους

Συντάξεις – Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις: Αυξήσεις ως 202 ευρώ το μήνα και με αναδρομικά ως 3.840 ευρώ έρχονται τον επόμενο μήνα στις συντάξεις των αποστράτων από τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020.

Οι αυξήσεις θα πιστωθούν τον Ιούνιο πρώτα στους ένστολους που αποστρατεύτηκαν με περισσότερα από 30 έτη υπηρεσίας από 1ης/7/2016 και μετά και οι συντάξεις τους υπολογίστηκαν με το νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) και Ιούλιο ή Αύγουστο θα δοθούν αυξήσεις και στους παλαιότερους, που αποχώρησαν πριν το νόμο 4387 με 30 έτη υπηρεσίας και άνω.

Οι νέοι απόστρατοι θα πάρουν την αύξηση σε μία δόση ενώ οι παλαιότεροι σε 5 ετήσιες δόσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες θα πληρωθούν μαζί μέσα στο καλοκαίρι.

Για τους νέους απόστρατους που αποχώρησαν από 1ης/7/2016 μέχρι και 30/9/2019 οι αυξήσεις και τα αναδρομικά του επανυπολογισμού σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» έχουν ως εξής:

  • Απόστρατος του 2018 με 38 έτη και μισθό 2.397 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.319 ευρώ μικτά και με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.460 ευρώ με αύξηση κατά 142 ευρώ το μήνα από Ιούνιο και αναδρομικά 2.698 ευρώ.
  • Απόστρατος του 2018 (νόμος Κατρούγκαλου) με 40 έτη και μισθό 2.800 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.582 ευρώ μικτά ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.784 ευρώ με αύξηση κατά 202 ευρώ το μήνα από Ιούνιο και αναδρομικά 3.838 ευρώ.

Για τους παλαιότερους (πριν το νόμο Κατρούγκαλου) απόστρατους οι αυξήσεις θα φανούν στην τσέπη έστω και με δόσεις, εφόσον ξεπεραστεί η προσωπική διαφορά.

Για παράδειγμα, και σύμφωνα με πραγματικά στοιχεία που εξασφάλισε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

  1. Απόστρατος έπαιρνε ως το 2018 σύνταξη 1.208,25 ευρώ προ φόρου. Με το νόμο Κατρούγκαλου έχει 1.112,96 ευρώ με μείωση 95,29 ευρώ που καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά. Με τον νέο επανυπολογισμό παίρνει αύξηση 97,75 ευρώ και η σύνταξη πάει στα 1.210,71 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά.
  2. Απόστρατος με σύνταξη 1.588,29 ευρώ προ φόρου επανυπολογίστηκε με νόμο Κατρούγκαλου στα 1.530,61 ευρώ και είχε μείωση 57,68 ευρώ που καταβάλλονται ως προσωπική διαφορά. Με τον νέο επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση παίρνει αύξηση κατά 148,73 ευρώ και η σύνταξη ανεβαίνει στα 1.679,34 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι υπερκαλύπτει την προσωπική διαφορά των 57,68 ευρώ που είχε στη σύνταξη του 2018 και παίρνει καθαρή αύξηση στην τσέπη 91 ευρώ.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις αποστράτων με αποχώρηση μετά την 1/7/2016 (μικτά ποσά)

  1. Με 35,6, 37 και 38 έτη ασφάλισης
Συντάξιμες αποδοχές 35,6 έτη ασφάλισης 37 έτη ασφάλισης 38 έτη ασφάλισης
Σύνταξη νόμου 4670 Σύνταξη νόμου 4387 Αύξηση Σύνταξη νόμου 4670 Σύνταξη νόμου 4387 Αύξηση Σύνταξη νόμου 4670 Σύνταξη νόμου 4387 Αύξηση
1.262 871 821 50 919 853 65 951 876 75
1.380 916 862 55 969 897 71 1.004 922 82
1.498 962 902 59 1.019 941 77 1.057 968 89
1.605 1.003 939 63 1.064 981 83 1.105 1.010 95
1.723 1.048 980 68 1.114 1.025 89 1.158 1.056 102
1.841 1.094 1.021 73 1.164 1.069 95 1.211 1.102 109
2.397 1.308 1.214 95 1.399 1.276 124 1.460 1.319 142
  1. Με 39, 40 και 42 έτη ασφάλισης
Συντάξιμες αποδοχές 39 έτη ασφάλισης 40 έτη ασφάλισης 42 έτη ασφάλισης
Σύνταξη νόμου 4670 Σύνταξη νόμου 4387 Αύξηση Σύνταξη νόμου 4670 Σύνταξη νόμου 4387 Αύξηση Σύνταξη νόμου 4670 Σύνταξη νόμου 4387 Αύξηση
1.380 1.039 947 92 1.074 975 99 1.088 1.030 58
1.498 1.095 995 100 1.133 1.025 108 1.148 1.085 63
1.605 1.146 1.039 107 1.187 1.071 116 1.203 1.135 68
1.723 1.202 1.087 115 1.246 1.121 124 1.263 1.190 73
1.841 1.258 1.135 123 1.305 1.172 133 1.323 1.246 78
2.397 1.522 1.362 160 1.583 1.410 173 1.607 1.506 101
2.800 1.713 1.527 186 1.784 1.582 202 1.812 1.695 117
  • Ποσά σύνταξης μικτά.
  • Συντάξιμες αποδοχές: Ο μέσος όρος μηνιαίου μισθού από το 2002 ως το έτος συνταξιοδότησης

ΠΟΙΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Χρόνος ασφάλισης (έτη, μήνες) Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο Βρούτση (ν. 4670/2020)
Σύνταξη (ανταποδοτική +εθνική) Μείωση ή αύξηση από παλιά σύνταξη (μετατροπή σε προσωπική διαφορά) Σύνολο (σύνταξη και προσωπική διαφορά) Νέα ανταποδοτική +εθνική σύνταξη Αύξηση ή μείωση σε σχέση με σύνταξη «Κατρούγκαλου» Υπόλοιπο μείωσης από σύνταξη του 2018 (νέα προσωπική διαφορά) Νέο σύνταξη (ανταποδοτική, εθνική, προσωπική διαφορά)
36,5 1.272 -172,39 1.444,39 1.348,82 +77,02 -95,37 1.444,19
36,6 1.112,96 -95,29 1.208,25 1.210,71 +97,75 0 1.210,71
38,3 1.176,68 -151,32 1.328,00 1.302,10 +125,42 -25,90 1.328,00
39,7 1.530,61 -57,68 1.588,29 1.679,34 +148,73 0 1.679,34
41,6 1.589,79 +33,79 1.556,00 1.725,21 +135,42 0 1.725,21
41,11 1.261,39 -170,61 1.432,00 1.316 +54,61 -116,00 1.432,00
37,8 1.193,72 -196,48 1.390,20 1.314,37 +120,65 -75,83 1.390,20
47,4 1.513 -13,53 1.526,53 1.479,30 -33,70 -47,23 1.526,53
  • Ποσά συντάξεων μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο

Προσαύξηση πάνω από τα 45 έτη

Οσοι έχουν πάνω από 45 έτη με τους χρόνους που υπολογίζονται στο διπλάσιο (πτητικά, καταδυτικά εξάμηνα Ειδικών Δυνάμεων κ.λπ.) δεν θα δουν καμία διαφορά και θα διατηρήσουν τον παλιό επανυπολογισμό που είχαν από το νόμο Κατρούγκαλου, γιατί μετά το 45ο έτος ο νέος νόμος (4670/2020) δίνει μικρότερο ποσό σύνταξης έναντι του νόμου Κατρούγκαλου.

Οι στρατιωτικοί που συνταξιοδοτούνται όμως με τον νέο νόμο (αίτηση από 1/10/2019) εφόσον με τους διπλάσιους χρόνους υπηρεσίας περνούν τα 45 έτη, θα έχουν ειδική προσαύξηση ώστε να μην έχουν μείωση στο ποσό της σύνταξής τους. Για παράδειγμα, στα 50 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016 ήταν 62,80%, ενώ με τον νέο νόμο είναι 55%. Με την ειδική προσαύξηση όμως ο συντελεστής υπολογισμού της σύνταξης θα είναι 62,51%, αντί 55%, για να μην έχουν μείωση σύνταξης.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις και δεν θα εφαρμοστεί στους επανυπολογισμούς. Αυτό που θα γίνει στις παλιές συντάξεις είναι ότι αν προκύψει μείωση θα δοθεί μια νέα προσωπική διαφορά ώστε κανείς απόστρατος πάνω από τα 45 έτη να μην πάρει λιγότερα από αυτά που έχει τώρα.

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΑΠΟ 45 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ (ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΤΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ)

Ετη υπηρεσίας (με τα διπλά εξάμηνα) Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης
Με νόμο 4387/2016 Με νόμο 4670/2020
45 52,80 52,51
46 54,80 54,51
47 56,80 56,51
48 58,80 58,51
49 60,80 60,51
50 62,80 62,51
55 72,80 72,51
60 82,80 82,51
65 92,80 92,51

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή

Share it!

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Κορονοϊός : 43.748 κρούσματα και 154 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Η νέα επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού το διάστημα 28...

Παράταση του πλαφόν 3% στις εμπορικές μισθώσεις: Πώς αντιδρά η αγορά

Στόχος της κυβέρνησης να περιοριστούν οι μεγάλες αυξήσεις στις εμπορικές μισθώσεις λόγω του πληθωρισμού...

Χατζηδάκης: Η Κάρτα Εργασίας φέρνει μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι ο διάλογος θα ξεκινήσει αμέσως με τις εταιρείες security...

Θεσσαλονίκη: Παιδίατρος και φαρμακοποιός διακινούσαν παράνομα εμβόλια

Στο ιδιωτικό ιατρείο παιδιάτρου βρέθηκαν 60 συσκευασίες παιδικών εμβολίων, που είχε συνταγογραφήσει μέχρι και 8 μήνες...

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ