Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο τιτλοποίησης και μεταβίβασης απαιτήσεων

Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40 (Τ.Κ. 102 52), (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι προχωρά, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3156/2003, σε μεταβίβαση και τιτλοποίηση απαιτήσεων από δάνεια ή/και πιστώσεις καταναλωτικής, στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης, κατά κύριο λόγο σε καθυστέρηση ανεξαρτήτως καταγγελίας ή μη (εφεξής οι «Απαιτήσεις»), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31.1.2021.

Οι Απαιτήσεις μεταβιβάζονται στην εταιρεία ειδικού σκοπού του ν. 3156/2003 με την επωνυμία “GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (εφεξής η «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού»), η οποία εδρεύει στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Δουβλίνο (1-2 VICTORIA BUILDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32), με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657125.

Η κατά τα ανωτέρω τιτλοποίηση και μεταβίβαση των Απαιτήσεων δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχόμενων προσώπων ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών, περιλαμβανομένου του τρόπου καταβολής που εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω τιτλοποίησης και μεταβίβασης, τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών της Τράπεζας, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα των λοιπών φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις Απαιτήσεις υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (π.χ. παρόχων εξασφαλίσεων, ειδικών ή καθολικών διαδόχων, πληρεξουσίων δικηγόρων, αντικλήτων, τρίτων στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού κ.λπ.) τα οποία αφορούν τις ως άνω Απαιτήσεις διαβιβάζονται, δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 21 του ν. 3156/2003 από την Τράπεζα στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού.

Η Τράπεζα κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού διατηρεί τη διαχείριση των Απαιτήσεων και στη συνέχεια θα αναθέσει τη διαχείριση των τιτλοποιημένων απαιτήσεων στην ανώνυμη εταιρεία µε την επωνυμία “CEPAL HELLAS FINANCIAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ” (εφεξής η «CEPAL»), η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Συγγρού 209-211, Τ.Κ. 17121) έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων του ν .4354/2015, στην οποία επίσης διαβιβάζονται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις, για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στο πλαίσιο της ως άνω διαχείρισης από την Τράπεζα.

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην οποία προβαίνει η Τράπεζα, τον χρόνο τήρησης αυτών, καθώς και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [(EE) 679/2016] και τον τρόπο άσκησης αυτών, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Έκδοση Μάιος 2018), που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://apps.alpha.gr/GDPR/files/GDPR.pdf).

Για αναλυτικότερη πληροφόρηση ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν:

  • από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, μέσω του σχετικού Εντύπου της που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.alpha.gr/el/idiotes/gdpr) και
  • από τη Cepal, μέσω της ιστοσελίδας της (http://www.cepal.gr/policy.html).


Πηγή