Εκτός ΕΝΦΙΑ θα μείνουν και το 2018 τα αγροτεμάχια, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, το οποίο, σύμφωνα με υπολογισμούς, αναμένεται να δημιουργήσει έλλειμμα 460 εκ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η απόφαση αυτή πάρθηκε με τα εξής κριτήρια: «Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού παρατείνεται για δύο έτη (2017 και 2018) η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων. Η διάταξη κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένου ότι τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων δεν έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε συμπληρωματικό φόρο, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους φορολογουμένους να ελέγξουν και τους δασικούς χάρτες και να προβούν, όπου απαιτείται, στις απαραίτητες διορθώσεις». 

Σημαντικό είναι επίσης πως θα επιβάλλονται πρόστιμα 500 ή 1.000 ευρώ σε όσους δεν εκδίδουν λογιστικά αρχεία ή λαμβάνουν ανακριβή παραστατικά, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., καθώς και για όσους διακινούν αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης! Με διάταξη του 2015 τα πρόστιμα υπολογίζονταν ως ποσοστό του ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε στο δημόσιο, ωστόσο τώρα «φιξάρονται» στα 500 ευρώ ή στα 1.000 αν ο ελεγχόμενος τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τροποποιήσεις στη νομοθεσία που αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα μεταξύ των χωρών που έχουν υπογράψει το πρότυπο ανταλλαγής του ΟΟΣΑ​.

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα λάβουν στοιχεία για εισοδήματα, επενδύσεις και καταθέσεις που έχουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας στο εξωτερικό και αντιστοίχως η Ελλάδα θα μεταδώσει στοιχεία για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα ή διαθέτουν κινητή περιουσία στην Ελλάδα.

Τέλος, προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ σε αυτούς που θα συλλαμβάνονται να προβαίνουν σε αγορές άνω των 500 ευρώ με μετρητά!